2298072950 Άγιοι Πάντες, Σπέτσες thimarascon@gmail.com
hero image

 

Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα 
THIMARAS CONSTRUCTION - Παναγιώτης και Νίκος Θυμαρας Ο.Ε. - Κατασκευαστική Εταιρεία - Οικοδομικές Εργασίες - Σπέτσες

 

 

Η εταιρία THIMARAS CONSTRUCTION και η τεχνική μας ομάδα που αποτελείται από έμπειρους εργατοτεχνίτες, ξεκινά την κατασκευή των τοίχων του κτιρίου, που αποτελούνται από τούβλα και μόνωση στο εσωτερικό τους. Η κατασκευή γίνεται πάντα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού και βάση των σχεδίων, με αποτέλεσμα την σωστή και γρήγορη εκτέλεση των εργασιών. Η φιλοσοφία των νησιών προστάζει κάποιες φορές, εσωτερικές και εξωτερικές κατασκευές από χτιστά έπιπλα τα οποία αποτελούνται από τούβλα ή πέτρες. 

Η τεχνική μας ομάδα ακολουθώντας πάντα τους κανόνες του σοβατίσματος και την χρήση των σωστών υλικών, εγγυάται την καλύτερη τοποθέτηση σοβά επί τοίχου, σε χωριάτικο, νησιώτικο ή κανονικό. Ο σοβάς εφαρμόζεται στα τούβλα ή στις πέτρες των τοίχων, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.