2298072950 Άγιοι Πάντες, Σπέτσες thimarascon@gmail.com
hero image

 

Κηποτεχνίες
THIMARAS CONSTRUCTION - Παναγιώτης και Νίκος Θυμαρας Ο.Ε. - Κατασκευαστική Εταιρεία - Οικοδομικές Εργασίες - Σπέτσες

 

 

Η εταιρία THIMARAS CONSTRUCTION, αναλαμβάνει την κατασκευή του κήπου ή άλλων χώρων πρασίνου λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη μελέτη που έχει προηγηθεί. Οι έμπειροι κηποτέχνες της εταιρείας πραγματοποιούν όσες εργασίες απαιτούνται προκειμένου να δώσουν στον κήπο τη μορφή που έχει προβλεφθεί κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τεχνικές οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, διευκολύνουν τη συντήρηση του κήπου και εξασφαλίζουν τη μακροβιότητά του.