2298072950 Άγιοι Πάντες, Σπέτσες thimarascon@gmail.com
hero image

 

Εκσκαφές και Mπετά κτιρίων 
THIMARAS CONSTRUCTION - Παναγιώτης και Νίκος Θυμαρας Ο.Ε. - Κατασκευαστική Εταιρεία - Οικοδομικές Εργασίες - Σπέτσες

 

 

Εκσκαφές Κτιρίων

Η εταιρία THIMARAS CONSTRUCTION αναλαμβάνει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άδειας οικοδομής, με γνώμονα την εμπειρία, τις γνώσεις και το σεβασμό στις απαιτήσεις του πελάτη, να ξεκινήσει το εκάστοτε έργο με την πρώτη φάση εργασιών, η οποία είναι η εκσκαφή του χώρου που θα γίνουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού και των εγκεκριμένων σχεδίων, τοποθετούνται όλα τα σημεία που οριοθετούν την περίμετρο των εκσκαφών.

 

 

     
     
 

Κατασκευή Οπλισμένου και Άοπλου Σκυροδέματος

Μετά το πέρας των εκσκαφών ξεκινά και η κατασκευή του σκυροδέματος, αφού πρώτα επανατοποθετηθούν τα σωστά σημεία και πραγματοποιηθούν οι πρόσθετες εργασίες υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μόνωσης. Η εταιρία THIMARAS CONSTRUCTION, αφού ολοκληρώσει την κατασκευή του σκελετού, παραδίδει το κτίριο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του εκάστοτε πελάτη. Έχοντας πάντα τηρήσει τα σχέδια μελέτης που αφορούν τα μηχανολογικά.